remonty maszyn co to

Odpowiedzmy na pytanie co to jest remont maszyny? Remonty maszyn przemysłowych to szeroki zakres działań prowadzących to przywrócenia przywróceniu pełnej użyteczności i sprawności technicznej danej maszyny. Istotną kwestią jest tu kompleksowość procesu. Remont maszyny w przemyśle docelowo ma zapewnić jej wartość użytkową pod względem technicznym, ale też ekonomicznym. Innymi słowy: wyremontowanie urządzenia doprowadzić powinno do stanu, w którym odzyskuje ono kluczowe właściwości oraz zachowuje wartość.

Remonty maszyn stosowanych w przemyśle są więc podstawowym narzędziem stosowanym w ramach ogólnej, racjonalnej gospodarki remontowej w przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do specyfiki naprawy – bieżącej pracy nad rozwiązaniem wynikłego problemu technicznego – remontowanie również prowadzi do przywrócenia wartości użytkowej, ale w pełni planowanej.

Remonty maszyn i urządzeń w przemyśle można więc sprowadzić do układu, w którym:

 • istnieje starannie zaplanowany cykl przeglądów technicznych i międzyremontowych
 • cykl jest realizowany zgodnie z ustaleniami z precyzyjnie zaplanowanymi okresami analizna bieżąco prowadzone są usunięcia usterek wynikających z przeglądów.

W ten sposób remonty maszyn przemysłowych pozwalają na zdecydowanie lepszą i efektywniejszą gospodarkę zasobami. Regularna analiza ich stanu połączona wraz z wymianami oraz pracami serwisowymi pozwala ograniczyć ryzyko nawarstwienia problemów. Te zazwyczaj kończą się zdecydowanie większym poziomem awarii. Ich efektem bywa remont kapitalny maszyny przemysłowej, który – według szacunków – może sięgać nawet połowy wartości podstawowej urządzenia.

Remonty maszyn przemysłowych to naturalne następstwo ich eksploatacji – zużycia oraz wpływających na nie zawodności, czy niewłaściwego użytkowania. W sytuacji, gdy kluczową kwestią dla przedsiębiorstwa jest utrzymanie ruchu, dbałość o stanowiska robocze, oprzyrządowanie czy inne elementy struktury staje się szczególnie ważne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że weryfikacja stanu sprzętów zapewnia sprawne zamknięcie danego przedsięwzięcia w przewidzianym wcześniej i wyznaczonym terminie.

Co to jest remont maszyny przemysłowej?

Remont bywa utożsamiany z naprawą; istnieją między tymi pojęciami zasadnicze różnice. Naprawa to efekt konieczności. Jest wyraźnym efektem odnotowanej awarii. W tym kontekście remont maszyny należy rozpatrywać w kategoriach profilaktyki, działań wyprzedzających. O ile sama naprawa serwisowa jest bieżącym rozwiązaniem zaistniałego już problemu z maszyną przemysłową, dobrze zaplanowany remont można postrzegać jako działanie obliczone na przedłużenie żywotności całej maszyny lub wykorzystanych w niej podzespołów.

Remonty maszyn przemysłowych polegają na ich regeneracji. Stosuje się do tego nowoczesne technologie, standardowe prace konserwacyjne oraz – w razie potrzeby – pełną wymianę używanych podzespołów.

W sytuacji, gdy remont urządzenia jest zaplanowany w wyprzedzeniem, można m.in:

 • dokonać zakupu niezbędnych części zastępczych
 • zaplanować politykę produkcyjną z uwzględnieniem braku maszyny
 • zorganizować ewentualny system zastępczy na czas remontu.

Stąd tak istotne jest, by remonty maszyn i urządzeń były cykliczne oraz realizowane w szerokich okresach czasowych.

W trakcie remontu maszyna zostaje rozłożona na części pierwsze. Ważne jest, by każdy element przeanalizowano dokładnie pod kątem technicznym oraz wizualnym. Na tej podstawie te części, które powinny zostać wymienione należy zastąpić nowymi – najlepiej możliwie jak najwyższej jakości i zgodnie z założonym budżetem. Z kolei podzespoły zakwalifikowane do regeneracji mogą być odnowione. Używa się do tego nowoczesnych metod, dzięki którym większość tego rodzaju części można odnowić do poziomu pierwotnego.

Podział remontów przemysłowych

Remonty przemysłowe można podzielić na trzy główne rodzaje:

 • bieżący
 • średni
 • kapitalny.

Podstawowym jest pierwszy. To szybki serwis, który zakłada cykl systematycznych działań obliczonych pod kątem utrzymania parku maszynowego w pełnej gotowości technicznej. Zakład on głównie ogólne konserwacje – np. likwidację zabrudzeń oraz usunięcie zauważalnych luzów.

Bardziej zaawansowaną formuła jest przemysłowy remont średni. Zakłada on już potencjalną rozbiórkę maszyny, choć jeszcze nie w pełni. Ta następuje w przypadku remontu kapitalnego.

Choć etap rozłożenia maszyny przemysłowej na części często budzi wątpliwości ze strony właścicieli, bywa on niezbędny. Relatywnie niewielkie elementy – np. fragmenty systemu uszczelniającego – w przypadku braku wymiany mogą być zagrożeniem dla prawidłowego działania całego urządzenia.

Odpowiadając na to co to jest remont maszyn przemysłowych powinien opierać się na kilku kluczowych zasadach:

 • Prowadzenie planu prac z uwzględnieniem potencjalnych wydatków na utrzymanie maszyn w dobrym stanie technicznym
 • Rozłożenie prac tak, by ograniczyć ryzyko nadmiernego zużycia części maszyn, które wymagają modernizacji
 • Staranna weryfikacja stanu technicznego podzespołów
 • Dbałość o kwestie techniczne, ale i estetyczne – np. stosowaną blachę, utrzymanie jedności kolorystycznej itp.

Trzymanie się tych zasad – ze szczególnym uwzględnieniem okresowości remontów – pozwala przedłużyć żywotność maszyn i urządzeń. Dowiedz się również jak często przeprowadzać remonty maszyn?