Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa – określana również w skrócie jako DTR – to szczególnie istotny dokument, będący swoistym opracowaniem całości informacji o urządzeniu. Znajdują się w nim kompleksowe informacje o specyfikacji technicznej, wyposażeniu oraz zasadach obsługi maszyny lub urządzenia. FAREM POLAND zapewnia zarówno przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej jak i ewentualnych innych analiz.

DTR to nie tylko zestaw danych identyfikujących i opisujących daną maszynę, ale również kluczowe instrukcje dotyczące jej bezpiecznego użytkowania. Jest to dokument tworzony zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., co gwarantuje, że maszyna spełnia wymogi UE dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Posiadanie dokumentacji DTR jest niezbędne również w kontekście oznakowania CE.

Co zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa?

Ważne elementy każdej dokumentacji techniczno-ruchowej obejmują:

1. Parametry techniczne i dane identyfikacyjne.
2. Rysunki techniczne.
3. Schematy kinematyczne, elektryczne i pneumatyczne.
4. Schematy funkcjonowania.
5. Wykaz standardowego i specjalnego wyposażenia.
6. Instrukcje dotyczące użytkowania, obsługi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
7. Instrukcje dotyczące smarowania i konserwacji.
8. Normy dotyczące remontów.
9. Wykaz części zamiennych i części zapasowych.
10. Wykaz faktycznie posiadanych elementów wyposażenia.

sporządzenie dokumentacji technicznej śląsk

Jak stworzyć instrukcję obsługi maszyny?

dokumentacja techniczna

Wewnątrz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) istotne miejsce zajmuje instrukcja obsługi maszyny, która stanowi niezwykle szczegółowe kompendium informacji dotyczących korzystania z urządzenia. Zakres tej instrukcji jest ściśle określony przez Dyrektywę Maszynową i podlega ścisłej kontroli instytucji nadzorczych. Każda poprawnie skonstruowana instrukcja obsługi powinna zawierać ogólny opis maszyny, w tym jej model oraz liczne rysunki i schematy, umożliwiające zrozumienie jej działania w sposób wizualny.
Dodatkowo, opis użytkowania powinien obejmować zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania urządzenia. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie trwałości maszyny i minimalizacja ryzyka awarii podczas codziennej eksploatacji.

W instrukcji obsługi znajdują się również informacje dotyczące prawidłowego przenoszenia i transportu maszyny oraz wszystkich niezbędnych narzędzi. Wymogi Unii Europejskiej nakładają również konieczność uwzględnienia przepisów dotyczących zachowania użytkownika w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja obsługi obejmuje także wskazówki dotyczące bezpiecznego transportu urządzenia oraz niezbędnych narzędzi do jego eksploatacji. Zgodnie z Dyrektywą Maszynową, instrukcja powinna również zawierać instrukcje dotyczące postępowania w przypadku awarii oraz wszelkie ostrzeżenia dotyczące niewłaściwego użytkowania maszyny. Istnieje również konieczność opisu stanowiska pracy, jeśli maszyna go wymaga. Dokumentacja musi być czytelna zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

Masz pytania procesu technologicznego, terminów realizacji usług lub nietypowego zlecenia?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!

Kto odpowiada za przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej?

Zgodnie z obowiązującym prawem, żadna maszyna nie może być dopuszczona do użytku bez właściwej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Ten dokument jest nieodzowny zarówno dla nowych, jak i używanych urządzeń, które są wprowadzane na rynek lub eksploatowane na terenie Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej spoczywa na producencie lub podmiocie wprowadzającym maszynę do obrotu. Istotne jest, aby dokument ten był integralną częścią sprzedawanego urządzenia i nie może być przygotowywany przez osoby trzecie niepowiązane z producentem, takie jak inspektorzy BHP.
Sprzedawca urządzenia powinien dostarczyć Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z każdym egzemplarzem sprzedawanym. Wymagane jest również żądanie tego dokumentu przy zakupie urządzenia używanego.