Dorabianie kół zębatych

Dorabianie kół zębatych to proces, w którym dochodzi do wykonania części zamiennych wykonywanych na podstawie dokumentacji. Koła dla przemysłu można dorabiać jednak również w oparciu o ich modele wzorcowe, które zostały uszkodzone, zniszczone lub tracą na swojej funkcjonalności ze względu na wiek. Jak wygląda wytworzenie dodatkowych kół zębatych? Choć formalnie jest to ostatecznie element zastępczy, patrząc na nie od strony jakości, niczym nie różnią się od oryginałów. 

Produkcja kół zębatych w dużej mierze to zarówno wytwarzanie ich od podstaw jak i remonty przekładni poprzez dorabianie wszystkich rodzajów zębatek i trybów. Proces ten obejmuje między innymi koła: 

 • walcowe
 • modułowe
 • o skośnych zębach

Dorabianie kół zębatych obejmuje wykonanie każdego rodzaju tych produktów.

Farem Poland zapewnia dorabianie kół zębatych wyłącznie na podstawie dołączonej dokumentacji w całym kraju. Siedziba firmy znajduje się na Śląsku – w Bielsko-Białej. Zakres świadczonych usług długo obejmował takie lokalizacje jak Śląsk (Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała) i Małopolskę (Kraków i okolice). Obecnie Farem zapewnia komplet usług w skali całego kraju. Skontaktuj się z nami, by poznać ceny i szczegóły współpracy.

Dorabianie kół zębatych Śląsk

Na jakiej podstawie wykonywane jest dorabianie kół zębatych?

Podstawowym elementem kluczowym do produkcji kół zębatych na zamówienie jest dokumentacja zapewniana przez klienta. Ona stanowi szczególnie ważny element – fundament procesu dorabiania danych elementów.

To projekty, które z założenia stanowią integralną część dokumentacji większości maszyn. Stanowią one idealny materiał do tego by prawidłowo odtworzyć wygląd i pełną funkcjonalność nawet nietypowego koła zębatego w zakresie wymiarów, detali i pozostałych czynników.

Dorabianie kół zębatych może mieć jednak również inną ścieżkę i drogę. Materiały te można wykonać wykorzystując stare, zużyte czy uszkodzone elementy. W tej sytuacji zrobienie koła zębatego opiera się na idealnym odtworzeniu tego rodzaju materiału. Ogromną rolę odgrywa tu doświadczenie operatora, który musi samodzielnie odnotować niuanse techniczne oraz detale kluczowe dla precyzyjnego odtworzenia danego koła. Nauka zajmująca się odtworzeniem zużytej części to Inżynieria odwrotna.

Masz pytania dotyczące obróbki metali, terminów realizacji usług lub nietypowego zlecenia?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!

Do jakich maszyn można dorobić koła zębate?

Proces dorabiania kół zębatych na podstawie dokumentacji lub odwzorowania przekazanych elementów możliwy jest praktycznie we wszystkich przypadkach ich wykorzystania. W ten sposób oferta FAREM POLAND obejmuje między innymi koła zębate do maszyn rolniczych – na przykład ciągników i kombajnów. Możliwe jest także wykonanie ich pod kątem urządzeń przemysłowych i maszyn budowlanych. W szczególności dorabiane są koła zębate do obrabiarek. W przypadku wątpliwości, do jakich maszyn można dorobić koła zębate, zapraszamy do kontaktu – dział technicznym FAREM POLAND zapewni pod tym względem pełne doradztwo produktowe. Niezależnie od ostatecznego zastosowania, wszystkie dorabiane koła zębate realizowane są z wysokiej jakości materiałów. Cechuje nas również stosowanie wszystkich rodzajów metali, co pozwala na idealne dostosowanie tworzywa do potrzeb inwestora. Należy bowiem pamiętać o tym, że dorabianie kół zębatych musi uwzględniać nie tylko wymiary, ale też parametry użytkowe wpływające m.in. na płynne działanie mechanizmu. W ten sposób rodzaje kół zębatych, które podlegają dorabianiu obejmują:
 • koła zębate stożkowe z różnego rodzaju zębami proste i skośnymi
 • tzw. ślimacznice i ślimaki
 • listwy zębate
 • koło łańcuchowe
 • wałki zębate
 • koła pasowe
 • wałki wielo wypustowe.
Wśród metod i technologii używanych do dorabiania kół zębatych stosuje się głównie obróbkę frezami tarczowymi małych i średnich partii oraz obróbkę obwiedniowe ją kół zębatych.

Jak produkowane są koła zębate?

ZębatkiWobec bardzo dużego znaczenia jakości tego rodzaju materiałów zastępczych, proces wytworzenia koła zębatego odgrywa szczególną rolę. Ważna jest nie tylko właściwa metoda obróbki, ale też zastosowanie odpowiednich narzędzi.

Dorabianie kół zębatych musi odbywać się oczywiście przed utwardzeniem materiału. W tym kontekście należy zwrócić dużą uwagę na precyzję wykonania – szczególnie w zakresie relatywnie niewielkich elementów i wymiarów detali.

Cały proces produkcji kół zębatych sprowadzić można do układu, w którym po przygotowaniu stalowej otoczki koła z wybranego gatunku stali dochodzi do cieplnej obróbki jej rdzenia. W ten sposób przejść można do fazy ulepszania materiału, który bezproblemowo może być poddany ostatecznej obróbce tokarskiej. Otrzymana w ten sposób surówka poddawana jest procesowi nacięcia uzębienia np. ślimakowym frezem modułowym na frezarce obwiedniowej. Jest to proces który można podzielić na kilka etapów. Powstałe koło może być poddane obróbce indukcyjnej uzębienia. Ma to zapewnić oczekiwaną twardość powłoki zewnętrznej. Ostatnim etapem jest dopracowanie detali w zakresie otworu montażowego koła. Ono, w zależności od potrzeb technicznych, poddawane jest procesowi szlifowania i dłutowania.

Narzędzie zapewniające dorabianie kół zębatych powinno perfekcyjnie odwzorowywać kształt i wielkość zrembów międzyzębowych. Wśród parametrów, które w tym kontekście odgrywają szczególną rolę są wysokość i głębokość, ale też np. twardość materiału. 

Stosowana jest również technika millingu zakładająca użycie specjalistycznych narzędzi dopasowanych do wymiarów i założeń konkretnego zarysu zęba. Użycie tych samych narzędzi do różnych zarysów zębów oraz frezowanie kół zębatych na obrabiarkach wielozadaniowych zdecydowanie przyspieszenie całego procesu, ponieważ obróbka podmiotu odbywa się na jednej obrabiace – bez zmiany zamocowania. Należy jednak pamiętać, że proces ten może być wykorzystywany tylko i wyłącznie do obróbki i dorabiania zewnętrznych kół zębatych i elementów stożkowych – również o prostych zębach.

Wśród parametrów, które odgrywają duże znaczenie, wymienić można:

 • możliwą modyfikację zarysu zęba
 • poziom korekcji wysokości głowy zęba
 • średnicę wierzchołka zęba
 • kąt pochylenia linii śrubowej
 • dopuszczalny zakres średnic
 • wielkość i rodzaj wykorzystywanego złącza.

Mnogość tych czynników sprawia, że dorobienie koła zębatego na podstawie zużytego już podzespołu będzie niewątpliwie większym wyzwaniem niż przygotowanie elementu zastępczego w oparciu o precyzyjny rysunek techniczny czy dokumentację.

Dla uzyskania jakości dostarczonego materiału kluczowe jest uzyskanie idealnej dokładności koła zębatego. Musi ono perfekcyjnie odpowiadać swojemu pierwowzorowi. Jak osiągnąć w tym kontekście oczekiwaną precyzję? Należy pamiętać o tym, że koła zębate w większości przypadków klasyfikowane są na podstawie normalizować wymogów dokładności dla obrobionego koła. Ogólnie przyjętym standardem i normą umożliwiającą klasyfikowanie kół zębatych jest DIN 3962. Charakteryzuje on dane, jakie powinny spełniać określone koła. Dotyczy to wielkości oraz pozostałych parametrów. Choć norma ta stanowi pewien ogólnie przyjęty standard, spotkać się można również z innymi, które jednak w praktyce w dużej mierze zbliżone są do wspomnianej wyżej.

Zapewniając dorabianie kół zębatych, kładziemy nacisk na wysoką jakość wykorzystywanych narzędzi. Efektem tego jest osiąganie idealnie czystych powierzchni stykowych. Ma to duże znaczenie dla ogólnej jakości generowanego przedmiotu. Odchylenia od normy są w praktyce zminimalizowane do zera. To efekt parku maszynowego, w którym kluczową rolę odgrywają stabilne i dokładne obrabiarki.

Jak dorobić koła zębate?

Dorobienie koła zębatego możliwe jest dzięki wiedzy, doświadczeniu i parkowi maszynowemu. Firma FAREM POLAND zapewnia realizację każdego typu kół zębatych przedstawionego powyżej. Zamówienia na usługi przyjmowane są zarówno na duże serie elementów jak i produkcję jednostkowych egzemplarzy, które mają na przykład zastąpić zużyty element podstawowy. Dorabianie kół zębatych w większości przypadków odbywa się na podstawie dostarczonych wzorów, rysunków i dokumentacji technicznej. Możliwe jest jednak także tworzenie elementów zastępczych oparciu o bazowe części oryginalne. 

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz regularnie powiększanemu parkowi maszyn zapewniamy wykonywanie kompleksowych usług dorabiania kół zębatych. Co ważne, odbywa się to bez wsparcia podwykonawców. Zastosowanie technologii obróbkowej CNC gwarantuje to, co jest szczególnie ważne dla klientów – pełną powtarzalność tworzonych wyrobów. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe długofalowych serii produkcyjnych.

Skontaktuj się z nami by złożyć zapytanie ofertowe i poznać szczegóły współpracy.