remont maszyny kiedy

Regularna konserwacja i remonty maszyn przemysłowych to najlepszy sposób, aby chronić je przed naturalnym zużyciem. W ten sposób można zapewnić im wieloletnie użytkowanie i lepszą wydajność. Kluczową kwestią jest tu czas: jak często trzeba zrobić remont maszyny używanej w przemyśle? 

 

Wszystkie maszyny – niezależnie od tego, czy są mechaniczne czy np. oparte na elektronice – wymagają regularnej konserwacji. Jak często należy serwisować urządzenia przemysłowe?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi: wiele zależy od od jakości wdrożone przez producenta, częstotliwości używania danych maszyn czy samych sugestii firmy odpowiedzialnej za wytworzenie konkretnych podzespołów. Stąd pojawiają się tak duże rozbieżności w kontekście czasookresów, w jakich należy przeprowadzać remonty maszyn przemysłowych. 

Kiedy zrobić remont maszyny przemysłowej i na co zwrócić uwagę?

Zastanawiasz się jak często zrobić remont maszyny przemysłowej? Zamiast stosować bardzo ścisłe i konkretne wyliczenia, warto iść inną drogą. Ważna jest intuicja i doświadczenie. Dzięki niej można dość precyzyjnie odczuć, kiedy maszyna wymaga np. samego czyszczenia lub oliwienia i można ją eksploatować przez kilka miesięcy bez ryzyka problemów. 

Rutynowani specjaliści potrafią obserwować pracę maszyny i np. generowany przez nią hałas, aby sprawdzić, czy wymaga ona szybkiego remontu czy np. nieco innych prac konserwacyjnych. W tym kontekście oczywiście intuicja jest ważna, ale powinna być w swoisty sposób konfrontowana z wymaganiami producenta – to one definiują najlepiej, jak często zrobić remont maszyny przemysłowej. 

Dlaczego remonty maszyn powinny być regularne i zaplanowane?

Wydajna linia produkcyjna to ta, która zachowuje pełną sprawność każdego dnia – utrzymując w tym czasie pełną produktywność. Nie jest to wcale łatwe do osiągnięcia. Bardzo istotne są szczegóły – to, by każdy element i podzespół wchodzący w skład tej kompleksowej linii była zadbany i działał prawidłowo.

Trudno o to tam, gdzie park maszynowy jest intensywnie wykorzystywany. W tej sytuacji dochodzi do naturalnego zużycia podzespołów. Ostatecznie może to doprowadzić do faktycznego uszkodzenia sprzętu – co z kolei prowadzi zazwyczaj do wstrzymania produkcji, błędów i strat produktu oraz niepożądanych przestojów wytwórczych. 

Co zrobić, by ograniczyć ryzyko problemów? Najlepszym sposobem zapobiegawczym jest ich częsta konserwacja. Częścią tej konserwacji powinna być wymiana elementów wyposażenia, gdy części te ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu. W rezultacie można utrzymać prawidłowe działanie całego systemu. Dodatkowo, cykliczne  wymiany poszczególnych elementów zastępczych powinny zapobiegać awariom jeszcze zanim do nich dojdzie.

Jak często wymieniać części maszyn w ramach remontów?

To, jak często należy sprawdzać maszyny zależy od dziesiątek czynników. Mimo, że zawsze zalecana jest regularna konserwacja maszyn, dokładne ramy czasowe wymiany części różnią się w zależności od konkretnej maszyny czy polityki prowadzonej przez zakład – np. w zależności od możliwości finansowych. 

Należy brać pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

  • częstotliwość użytkowania poszczególnych maszyn
  • środki stosowane do ich konserwacji
  • odczuwalne problemy z działaniem
  • ryzyko błędów użytkowników sprzętu
  • środowisko pracy maszyny.

W efekcie zazwyczaj nie można określić dokładnej daty, kiedy należy wymienić części w maszynie i przeprowadzić jej remont. Za warunek bazowy należy uznać stwierdzenie, że części należy wymieniać natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia lub problemów w działaniu maszyny. 

Maszyna przemysłowa bez remontu a konsekwencje

Jeśli odwlekasz remont maszyny przemysłowej – lub nawet nie chcesz poddać ją analizie technicznej działania – 

Sporo ryzykujesz. Możliwe, że narastające problemy zaczną powodować spustoszenie, a urządzenie przestanie działać prawidłowo. W takiej sytuacji niezbędny będzie zdecydowanie droższy remont generalny. 

Dodatkowo takie podejście podwyższa ryzyko naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działanie w oparciu o niewłaściwie działające maszyny, które nie są poddawane cyklicznym remontom może również być niekorzystne marketingowo – klienci mogą nie ufać podmiotowi, który nie jest w stanie zapewnić właściwego poziomu obsługi zamówień. 

Dlatego tak ważna jest systematyczna kontrola sprzętu. Bezpośrednio przekłada się to na szybsze odnotowanie potencjalnych problemów i dokonanie niezbędnych napraw. Dobrze jest też opracować – np. w konsultacji ze specjalistami – plan konserwacji i remontów urządzeń. 

Jak powinien wyglądać plan remontów maszyn?

Decydując się na plan konserwacji urządzeń, należy przede wszystkim zaplanować regularne i bardzo dokładne przeglądy zarówno np. linii produkcyjnej jak i wszystkich maszyn z nią powiązanych. Tego rodzaju analiza powinna obejmować sprawdzenie stanu technicznego oraz kontrolę stopnia zużycia. 

Plan powinien też uwzględniać częstotliwość kontroli linii produkcyjnej. Konkretne przedziały czasowe będą się różnić w zależności od wielkości zakładu, posiadanych maszyn i częstotliwości użytkowania poszczególnych systemów. Wpływ na tego rodzaju interwały i czas, w jakim trzeba zrobić remont maszyn ma również to, kto przeprowadza konserwację w imieniu firmy. Wdrożenie regularnego harmonogramu konserwacji – czy w dalszej perspektywie: remontów – eliminuje ewentualne uszkodzenia części w linii produkcyjnej. 

Potrzebujesz pomocy w zakresie remontu maszyn przemysłowych? Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.