Wykrojniki przeznaczone do precyzyjnego wykrawania części w formie arkuszy lub pasów stanowią dziś jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w obróbce plastycznej blach i folii. Choć na pozór wydają się być jednolite i niepodlegające usystematyzowaniu, w praktyce wyróżnić można różne rodzaje wykrojników oraz podzielić je pod kątem przeznaczenia czy materiału wykonania.

z czego powstają wykrojniki

Podstawowe rodzaje wykrojników podzielić można na trzy główne grupy produktowe. Pierwsza to wycinaki, które mogą posłużyć do tworzenia wyrobów płaskich. Są wyniki wykorzystywane w procesie wycinania otworów w przygotowanym już produkcie. Trzeci sektor to odcinaki do odcinania części przygotowanego wyrobu.

Można więc uznać, że wykrojniki to detale które zapewniają wycinanie określonego kształtu innym produkcie lub elemencie. Ponieważ wykonanie ich wiąże się ze szczególnie dużym poziomem precyzji oraz wymaga znajomości właściwości danego materiału, prawidłowe wykonanie wykrojników od strony technologicznej to proces produkcji, który należy powierzyć wyłącznie wyspecjalizowane mu podmiotowi.

Z jakiego materiału powstają wykrojniki

Jakość i wytrzymałość wykrojników w dużej mierze uzależniona jest od tego, jaką technologię wykorzysta się do procesu ich powstania. Bardzo ważny w tym względzie jest wybór właściwego materiału. Należy w tym kontekście uwzględnić między innymi czynniki takie jak intensywność wykorzystania wykrojnika. Inną kwestią jest specyfika jego działania – na przykład prawidłowe mocowanie na innym elemencie. Pod tym kątem dobrać trzeba odpowiednie maszyny oraz technologię obróbką.

Ponieważ wykrojniki poddawane są ponad przeciętnie dużym obciążeniom, należy do ich produkcji wykorzystywać materiały podwyższonej jakości użytkowej. Warto zwrócić uwagę na przykład na to, by były to surowce atestowane przez dostawców. Stanowi to potwierdzenie, że materiały potrzebne do produkcji wykrojników charakteryzują się szczególną odpornością na uszkodzenia. Powinna to być więc wysoko jakościowa stal narzędziowa odpowiedniego gatunku i cechująca się bardzo dużą twardością oraz udarnością. W zależności od specyfiki poszczególnych zadań – na przykład tworzenia tłoczników w narzędziach działających udarowo – właściwym surowcem będzie nieco inny typ stali, czyli materiał niestopowy, charakteryzujący się niższą zawartością węgla.grubość blachy wyrażana w milimetrach

Czytaj także: Tłocznik a wykrojnik

Jak prawidłowo produkować wykrojniki

Tworząc projekt wykrojników należy zwrócić uwagę nie tylko na jego podstawową specyfikę, ale też tak zwane normalia. W tej grupie zaszeregować można standardowe, ale kluczowe części takie jak sprężyny, tuleje, stemple i matryce. Takie zestawienie produktów, wspólnie z precyzyjnie wykonanym korpusem, tworzy bazę niezbędną do produkcji idealnego wykrojnika.

Co daje zastosowanie dobrej jakości materiałów do produkcji wykrojników? Niewątpliwie przekłada się to na efektywność całego procesu produkcyjnego. Tworzenie docelowych elementów przebiega znacznie szybciej, a operator mam większe możliwości wykreowania kształtów z określonego materiału.

Technologia powstawania wykrojników

Niezależnie od tego, jaki materiał używany jest do tworzenia wykrojnika, bardzo dużą rolę odgrywa zastosowana technologia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tworzenie wykrojników to proces złożony z kilku etapów. Wymaga on zaangażowania zróżnicowanych mechanizmów obróbczych. Będzie to nie tylko wycinanie, ale też wykonywanie frezów czy szlifowanie.

Ponieważ są to procesy, które w bezpośredni sposób ingerują w wykorzystywane tworzywo, nie może być ono słabszej jakości. Zastosowanie takiego materiału poskutkuje bowiem prawdopodobnie szybkim uszkodzeniem wykrojnika. W efekcie może okazać się, że uruchomienie danego procesu produkcyjnego zostanie zachwiane, a inwestor poniesie dodatkowe koszty związane z powtórnym uruchomieniem produkcji i przygotowaniem bardziej wytrzymałego wykrojnika.

Stal stosowana do produkcji wykrojników

Narzędzia i przyrządy do skrawania i cięcia, a więc między innymi wykrojniki, powinny cechować się małą skłonnością do wypaczania i zmiany wymiarów podczas hartowania. Warto zwrócić również uwagę na małą ciągliwość i dużą odporność na odpuszczanie stali. W większości przypadków stal do tworzenia wykrojników powinna być oznaczona jako N11E, N11, N10E. To uniwersalny materiał, który wykorzystywany jest nie tylko do produkcji wykrojników, ale również innych elementów w zakresie przygotowywania narzędzi. Wśród nich są wiertła, frezy, gwintowniki, rozwiertaki, nacinaki, pilniki, noże krążkowe, piły do metali czy matryce.

Tego rodzaju stal narzędziowa, jako materiał o głęboko hartujący, wykorzystywana jest w przypadku narzędzi i produktów o dużych wymiarach. Jest to możliwe dzięki jej właściwościom. Mimo relatywnie dużej grubości zahartowanej powierzchni, ma ona rdzeń wyróżniający się ciągliwością. Zapewnia to oczekiwane parametry robocze w realizacji nawet bardziej zaawansowanych zleceń.

Czytaj także: Dobór parametrów wykrawania

Zastanawiasz się, kto może wykonać nietypowe wykrojniki? Potrzebujesz doradztwa w zakresie stali narzędziowej? Skontaktuj się z nami – zapewniamy szczególne warunki współpracy w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju produktów.