Przegląd okresowy a wymiana oleju i chłodziwa

Okresowe przeglądy maszyn do obróbki metali, w tym wymiana oleju i chłodziwa (cieczy chłodząco-smarującej), są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, wydajności i żywotności maszyn oraz jakości produkowanych przez nie wyrobów. Należy podkreślić, że przeglądy okresowe maszyn do obróbki metali są niezbędne ze względu na intensywność eksploatacji tych urządzeń. W ciągu jednego dnia taka maszyna może wykonać dziesiątki lub nawet setki cykli obróbki, co powoduje znaczne zużycie narzędzi i składowych mechanicznych. W przypadku braku regularnych przeglądów ten proces zużycia może znacznie przyspieszyć, co prowadzi do większych kosztów naprawy i konieczności wymiany części maszyn.

Dlaczego olej i chłodziwo są tak ważne?

Najważniejszym elementem przeglądów okresowych maszyn do obróbki metali jest wymiana oleju i cieczy chłodząco-smarującej. W maszynach tego typu płyny te są kluczowe dla ich prawidłowego działania. Olej zapewnia smarowanie ruchomych elementów, co zapobiega tarciu i zużyciu, a ciecz chłodząco-smarująca zapewnia odpowiednie warunki do obróbki metali. Jeśli te płyny nie są regularnie wymieniane, mogą zacząć tracić swoje właściwości, co wpływa negatywnie na wydajność i żywotność maszyn, a nawet prowadzić do uszkodzeń części.

Należy pamiętać, że olej i ciecz chłodząco-smarująca ulegają zużyciu i starzeniu się podczas pracy maszyny. Pod wpływem wysokich temperatur, obciążeń mechanicznych i utleniania, tracą swoje właściwości, co prowadzi do pogorszenia stanu technicznego maszyny. Starzejący się olej staje się bardziej lepki i gęsty, co utrudnia jego przepływ i hamuje smarowanie. Natomiast ciecz chłodząco-smarująca traci swoje właściwości chłodzące, co może prowadzić do przegrzania narzędzi i obrabianych elementów.

Zmiana właściwości chłodziwa jest częstym powodem wypadków związanych z pracą na maszynach do obróbki metali. Nieodpowiednio dobrany płyn chłodzący może prowadzić do zwiększenia tarcia na obrabianym materiale, co prowadzi do przegrzania i wydłuża czas obróbki. W konsekwencji zwiększa się ryzyko pęknięć, zwichrowań lub innych uszkodzeń części obrabianych, co prowadzi do kosztownych awarii i napraw.

Kiedy wymieniać olej i chłodziwo?

Wymiana oleju jest równie ważna, jak wymiana chłodziwa. Olej jest jednym z najważniejszych elementów maszyny, ponieważ odpowiada za prawidłowe i płynne działanie mechanizmów. Właściwa jakość oleju wpływa na to, jak długo maszyna będzie działać, a także na jakość wytwarzanych produktów. Niewłaściwe stosowanie oleju może prowadzić do na przykład uszkodzenia łożysk, co może prowadzić do poważnych awarii i remontu maszyny.

Wymiana tych substancji powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta, które określają m.in. odpowiednie gatunki i jakości oleju oraz cieczy chłodząco-smarującej do konkretnej maszyny. Ponadto producent podaje także czas lub przebieg pracy, po którym należy dokonać wymiany. Zwykle wymiana oleju powinna być wykonywana co kilka miesięcy lub po określonej liczbie godzin pracy, a cieczy chłodząco-smarującej co kilka dni lub tygodni.

Recykling i utylizacja

Olej i ciecz chłodząca są uważane za odpady niebezpieczne, które wymagają specjalnego traktowania. Dlatego warto rozważyć recykling tych płynów — pozwala on na ponowne wykorzystanie oleju i cieczy chłodzącej, co ma pozytywny wpływ na środowisko oraz redukuje koszty związane z zakupem nowych substancji.

Częsty recykling chłodziwa sprawia, że spełnia odpowiednie parametry i możliwa jest ciągła praca obrabiarki z niemal szczytową wydajnością. Aby proces ten był skuteczny, musi rozpocząć, zanim pojawią się istotne oznaki zużycia chłodziwa. Jeśli jednak jest ono w znacznym stopniu zużyte, zwłaszcza pod względem nasycenia olejem smarnym i aktywności biologicznej mikroorganizmów, to próba uzdatniania i regeneracji chłodziwa  zwykle nie ma już sensu. Należy wtedy zwrócić się do odpowiedniej firmy w celu utylizacji zużytych płynów.

Równie ważna jest odpowiednia utylizacja zużytych olejów. Wybierając odpowiednią firmę odbierającą przepracowany olej powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na komplet dokumentów potwierdzających jej uprawnienia do obrotu zużytymi materiałami. Konieczne jest to do wystawienia nam odpowiednich dokumentów zdawczo-odbiorczych, które musimy okazać w razie kontroli odpowiednich urzędników.