Rodzaje spawania budzą od lat kontrowersje. Które kryterium uznać za kluczowe w kontekście oceny – jakość spawu, szybkość realizacji, łatwość wykonania czy koszty realizacji? Zmiennych jest wiele – stąd tak trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która metoda spawania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Niemniej jednak, wyraźnie widać wady i zalety poszczególnych opcji.

Jaka metoda spawania jest najlepsza?

Spawanie, jako proces który ma na celu trwałe połączenie materiałów, tylko na pozór wygląda jak praca o niewielkim skomplikowaniu. Nic bardziej mylnego. Spawacz musi nie tylko cechować się precyzją, doświadczeniem, wytrzymałością fizyczną – szczególnie w przypadku nietypowych zleceń. Ważne są też właściwe decyzje – to m.in.:

Szczególnie pierwsza kwestia – wskazanie optymalnego rodzaju spawania – odgrywa bardzo duże znaczenie dla końcowego efektu. Którą metodę spawania można uznać za najlepszą?

Czytaj także: Spawanie metodą MMA

Rodzaje spawania a typy energii

Przede wszystkim należy wyróżnić rodzaje spawania w kontekście tego, skąd pochodzi wykorzystywana energia cieplna. W ten sposób wyodrębnić można:

Na sam proces spawania należy spojrzeć szeroko: coraz bardziej wymagające zadania sprawiają, że realizacje te mają charakter specjalistyczny – często dostosowany do bieżącego produktu. 

Najbardziej popularne jest spawanie elektryczne – wynika to z dużych możliwości dopasowania do danego zadania, niskich kosztów oraz powszechności urządzeń. 

Spawanie elektryczne – metody pracy

Podstawową zaletą spawania elektrycznego jest rozpiętość możliwości. Z jednej strony to proces, który można wykonywać amatorsko i w oparciu o niewielkie urządzenia. Z drugiej – spawanie elektryczne może być wykonywane w systemie przemysłowo-produkcyjnym wykorzystując specjalistyczne spawarki. Wyróżnić można tu kilka podstawowych metod:

Za najlepszą – a zarazem najpopularniejszą – metodę uważa się wariant MIG/ MAG. Według szacunków, ponad 60 proc. realizacji wykonywanych jest w oparciu właśnie o ten wariant

MIG/ MAG – różnica pomiędzy metodami

Spawanie migomatem, jak określa się pracę przy wykorzystaniu trybów MIG i MAG opiera się na działaniu osłony gazów. MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) wskazują, jaka osłona jest właściwa w przypadku spawania elektrodą topliwą. Pytania dotyczące tego, co to jest spawanie MIG i MAG dotyczą w założeniach tego, jaki materiał poddany jest obróbce

Spawanie MIG idealne jest głównie w przypadku połączenia miedzi i aluminium; wykorzystuje się je także wobec innych niezależnych metali i ich stopów. Nieco inna jest specyfika spawania MAG. Wykorzystuje się je w przypadku materiałów stalowych. W obu przypadkach prace realizowane są przy użyciu tzw. półautomatów. To spawarki dostosowane do określonej metody. Warto zwrócić na to uwagę w kontekście tego, czym różni się MIG od MAG.

Czytaj także: Zasady BHP przy spawaniu

Jaki rodzaj spawania jest najlepszy?

Analizując warianty trzeba uwzględnić więc:

Należy także uwzględnić doświadczenie i umiejętności spawacza – szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych zadań. 

Różnice między MIG i MAG szczególnie dotyczą typu spawanego materiału. Jeśli głównym kryterium jest wytrzymałość tworzonych połączeń, najlepszą opcją będzie spawanie łukowe elektrodą otuloną, czyli MMA. Wykorzystując elektrodę składającą się z metalowego rdzenia i pokrytego otuliną, możliwe jest wygenerowanie najbardziej trwałego połączenia. Zaletą tej metody jest również uniwersalność – ze względu na powszechność i historię tego typu spawania, można liczyć na szybką i wysokiej jakości realizację. 

Wytrzymałe spawy zapewnią również metody:

Inaczej kryterium wyglądać będzie, jeśli kluczowa z punktu widzenia wykonawcy jest szybkość procesu spawania. W tym przypadku MMA będzie cechowało się raczej stopniowym postępem prac. Zdecydowanie korzystniejsze pod tym względem okażą się metody MIG (131) i MAG (135). 

Z kolei, gdy najważniejszą kwestią są techniczne umiejętności operatora, warto sięgnąć po wariant TIG. Metoda ta pozwala wykonać spaw nawet w sytuacji, gdy spawacz nie ma za sobą lat pracy w branży. Efektem będzie dobrej jakości spaw wykonany w korzystnym czasie. Jeśli niezbyt doświadczony operator zdecyduje się na metody MAG (135) lub MMA (111), można spodziewać się zdecydowanie większego problemu od strony technicznej. To rodzaje spawania, które wymagają szczególnej precyzji. Jeśli spoina ma być bardzo estetyczna – znajduje się np. w wyeksponowanym miejscu – rutyna i wiedza operatora będą szczególnie istotne.