Technika spawania migomatem – określana również jako spawanie mig mag – to proces, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Mimo, że nie należy do najprostszych w realizacji i wymaga zarówno wiedzy jak i sporego doświadczenia, zapewnia efektywność, łatwość automatyzacji oraz ekonomikę.

jak spawać migomatem

Spawanie migomatem to metoda, w której dochodzi do łączenia łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów. O ile początkowo wykorzystywano do tego wyłącznie szlachetne – np. argon i hel – wraz z wprowadzeniem odtleniaczy, spawanie w osłonie poszerzyło swoje możliwości o dwutlenek węgla i mieszanki gazowe. W efekcie, metoda MIG/ MAG umożliwia wyjątkowo uniwersalne zastosowanie: pozwala na sprawne spawanie:

W efekcie spawanie migomatem należy do szczególnie powszechnych metod spawania metali. Wykorzystywana jest w zróżnicowanych sektorach przemysłowych: od produkcji po serwis i naprawy.

Czytaj także: Zasady bezpieczeństwa przy obróbce metali

MIG a MAG, czyli na czym polega różnica?

Określenie “spawanie migomatemokreśla się również jako MIG/ MAG – z języka angielskiego to Metal Inert Gas oraz Metal Active Gas. Określają one to, w jakiej osłonie gazów obojętnych dochodzi do spawania elektrodą topliwą (MIG, 131 lub MAG, 135)

Jak spawać migomatem? W przypadku tej metody, dochodzi do jarzenia łuku elektrycznego pomiędzy materiałem poddanym spawaniu a elektrodą, która ma formę drutu. Sam łuk oraz ciekły metal chronione są strumieniem gazu aktywnego lub obojętnego. W ten sposób możliwe jest spawanie większości materiałów przy wykorzystaniu drutów elektrodowych i gazu osłonowego. Metody te dobiera się w zależności od specyfiki danych metali. Sama różnica pomiędzy MIG a MAG dotyczy właśnie wspomnianej kwestii wykorzystania gazu chemicznego obojętnego a aktywnego. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak różnią się obie drogi w zależności od tworzywa. Spawanie MIG zalecane jest głównie w przypadku połączenia miedzi i aluminium oraz innych niezależnych metali i ich stopów. Z kolei spawanie MAG wykorzystuje się w przypadku materiałów stalowych. W obu przypadkach prace realizowane są przy użyciu tzw. półautomatów. To spawarki dostosowane do określonej metody. 

Przyjąć można więc, że spawanie migomatem wykorzystuje następujące metody:

Gaz do migomatu – na co zwrócić uwagę?

Kwestię wykorzystania poszczególnych gazów osłonowych do spawania migomatem reguluje norma DIN EN 439. Wskazuje ona wszystkie środki, jakich można użyć podczas procesu spawania i cięcia przy użyciu łuku elektrycznego. W ten sposób gaz przeznaczony do migomatu to:

Jak ustawić migomat, by działał optymalnie?

Zastanawiając się, jaki gaz do migomatu będzie najlepszy i jak właściwie prawidłowo przejść przez proces spawania migomatem należy zwrócić szczególną uwagę na technikę. Z uchwytu dochodzi do wysunięcia płynnego drutu spawalniczego. Ten poddawany jest kontrolowanemu stopieniu w łuku elektrycznym.

W ten sposób powstaje materiał, który miesza się ze stopionym materiałem tak, by wspólnie doprowadzić do efektu określanego jako jeziorko spawalnicze. Gdy łuk zostaje przesunięty, zmienia ono swój stan – krzepnie, co przekłada się na trwałość powstałego łącza. Dodatkowo, przy wykorzystaniu uchwytu spawalniczego używany jest gaz osłonowy. Jego działanie chroni metal przed zewnętrznymi czynnikami – np. temperaturą. Na tym etapie szczególnie ważna jest precyzja operatora. 

Zalety prawidłowego spawania migomatem

Zastanawiając się nad tym, jak prawidłowo spawać migomatem, należy szczególny nacisk położyć na kwestię efektywności. Dobry wybór gazu, sprawna technika i doświadczenie w pracy MIG/ MAG przekłada się na wysoką wydajność spawania. Jest ona zdecydowanie wyższa niż w przypadku zastosowaniu otulonych elektrod.

Jednocześnie bardzo korzystna jest uniwersalność tej metody. Metale, które można spawać migomatem to szerokie zestawienie materiałów – stopy te poddawane są obróbce we wszystkich układach czy pozycjach, co wzmaga możliwości zastosowania migomatu. To z kolei umożliwia – co jest widocznym trendem na rynku – bardzo aktywną automatyzację metody spawania migomatem. Przy zachowaniu odpowiedniej jakości spoin można liczyć na szczególną efektywność pracy pod kątem ekonomiki. W efekcie migomat to dziś podstawowe narzędzie w kontekście wydajności prac spawalniczych. 

Planując zlecenie usługi spawania migomatem warto zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie podmiotu realizującego tego typu usługi. Precyzyjne połączenia wymagają bowiem nie tylko odpowiedniego zaplecza technicznego, ale i doświadczenia w pracy z MIG/ MAG; efektem tej rutyny jest późniejsza jakość spoin.