Spawanie elektrodą MMA określane inaczej jako spawanie elektrodą otuloną to metoda, która od lat uznawana jest za najbardziej wszechstronną i uniwersalną. Łączy bowiem łatwość pracy, efektywność oraz możliwość realizacji zróżnicowanych projektów. Decydując się na spawanie MMA trzeba jednak zwrócić uwagę na swoiste know-how – m.in. optymalnie dobrać rodzaje elektrod czy zwrócić uwagę na detale techniczne. 

Spawanie metodą MMA

Spawanie elektrodą otuloną to rozwiązanie, które jest powszechnie doceniane ze względu na łatwość i wygodę łączenia elementów. Proces MMA może być realizowany niezależnie od miejsca czy pozycji zarówno operatora jak i elementów podlegających łączeniu przy wykorzystaniu elektrody otulonej. 

Czytaj także: Zasady bezpieczeństwa przy obróbce metali

Jak spawać elektrodą, by nie popełnić błędów?

Spawanie MMA wykorzystuje elektrodę otuloną, która stworzona jest z właściwego rdzenia otoczonego specjalną otuliną. W oparciu o nią dochodzi do zajarzenia łuku – końcówka elektrody dotyka spawanego materiału. Efektem jest stopienie się elektrody przy przenoszeniu kropli – poprzez stworzony łuk – do jeziorka spawalniczego. Gdy dochodzi do jego ostygnięcia, powstaje oczekiwana spoina. 

Ważną kwestią jest prawidłowe dobranie elektrody do spawania MMA. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem są elektrody o otulinie rutylowej (R), przeznaczone do wszechstronnych zadań. Bardziej okrojona jest specyfika pozostałych rodzajów elektrod:

Należy pamiętać, że klasyfikacja elektrod do baza do pozostałych układów – w ten sposób można liczyć również na elektrody łączące właściwości różnych parametrów.

Spawanie metodą MMA

Po podłączeniu spawarki należy potrzeć końcówką elektrody miejsce spawania. W kolejnym etapie – dynamicznie odsunąć ją co wyzwoli wyładowanie elektryczne. Będzie ono widoczne jako iskry. Następnie należy dokonać przybliżenia elektrody do danego elementu tak, by dzieliły je ok. 2-3 mm. W ten sposób rozpocząć można spawanie. Łuk – odległość między elektrodą a elementem spawanym – powinien mieć długość w przybliżeniu równy średnicy elektrody.

Sam proces spawania musi odbywać się przy właściwym pochyleniu elektrody tak, by operator trzymał ją pod kątem ok. 60 stopni. Cały proces musi być w pełni kontrolowany pod względem szybkości działania. Wygenerowana w ten sposób spoina powinna mieć szerokość dwukrotnie większą niż średnica zastosowanej elektrody. Po zakończeniu procesu tworzenia spoiny należy pozostawić ją do ostygnięcia.

Należy również zwrócić uwagę na kwestie konserwacji urządzeń i zasad BHP. Elektrody zastosowane w MMA muszą być przechowywane w suchym miejscu; nie można używać do procesu spawania materiałów o wątpliwej jakości. Sam proces powinien być wykonywany w oparciu o pełną kontrolę natężenia prądu i realizowany przy użyciu specjalistycznych okularów przeznaczonych do tego typu zadań.

Specyfika metody MMA

Niewątpliwą zaletą spawania MMA jest możliwość łączenia zróżnicowanych materiałów. Nie dotyczy to wyłącznie stopów stali, ale również miedzi, niklu czy żeliwa. Wszechstronność zastosowania idzie w parze z wysoką jakością generowanych spawów. Spoina – jeśli powstała przy wykorzystaniu właściwego sprzętu oraz tworzona była przez doświadczonego spawacza – charakteryzuje się wysoką estetyką, a zarazem trwałością. Dzięki temu świetnie sprawdza się np. w przypadku elementów nietypowych – o bardzo dużej grubości płaszczyzny czy też wyjątkowo cienkich. W sytuacji, gdy spawanie MMA można wykonać we wszystkich warunkach, staje się ono naturalnym, podstawowym wyborem

Mankamentem tego procesu jest relatywnie wolny proces łączenia elementów, co może ograniczać np. pracę seryjną. Niemniej jednak, jeśli kluczowa jest precyzja spawania, MMA będzie optymalnym wyborem.

Zastosowanie spawania MMA

Spawanie elektrodą otuloną wykorzystywane jest w większości przypadków w przemyśle – dotyczy to trzech podstawowych branż. To produkcja – każda, w której niezbędne jest spawanie elementów. Metoda MMA stanowi naturalne zaplecze pracy również podczas wszelkich aktywności instalacyjnych na placu budowy. Trzecim z fundamentów jest sektor stoczniowy – przemysł wykorzystuje tu bardzo dużą uniwersalność tworzenia spawów.

W każdej z tych branż docenia się możliwość spawania w trudno dostępnych miejscach, a także w utrudnionych warunkach atmosferycznych. Dotyczy to np. uciążliwego wiatru czy padającego deszczu. Przyjmuje się, że kluczowymi zaletami spawania elektrycznego są:

Metoda MMA okazuje się jednak równie popularna w mniejszych projektach. Łatwość i swoboda generowania zgrzewu sprawdza się w przypadku niewielkich prac naprawczych czy nawet realizacji hobbystycznych.