Frezowanie to proces, który wymaga szczególnej dbałości o park maszynowy i zaplecze techniczne – od jakości stosowanych urządzeń uzależniony jest końcowy efekt w postaci realizacji dla odbiorcy. Jakie narzędzia do frezowania odgrywają szczególne znaczenie?

Narzędzia i frezy do metalu rodzaje

Usługi frezowania należą do podstawowych zadań realizowanych w ramach obróbki skrawaniem. Niezależnie od tego, czy samo frezowanie ma charakter obwodowy, czołowy czy skośny, proces ten ma zapewnić właściwe obrobienie zróżnicowanych płaszczyzn. Musi również uwzględniać specyficzne realizacje, takie jak poszczególne kanały, zaplanowane rowy czy układy uzębień.

Rodzaje narzędzi frezarskich

Ze względu na wyjątkową drobiazgowość tych elementów, proces ten musi odbywać się w oparciu o bardzo wysokiej jakości narzędzia do frezowania. Oto pięć, które uznać można za kluczowe dla efektywnego i prawidłowego procesu.

Frezy do rowkowania

Do procesu frezowania wykorzystywane są narzędzia frezarskie wieloostrzowe, których działanie opiera się na ruchu głównym oraz obrotowym. Ze względu na cykliczny kontakt z powierzchnią przedmiotu poddanego obróbce dochodzi do jego kształtowania według projektu operatora. Dzięki zróżnicowaniu frezów możliwa jest obróbka płaszczyzn jak i detali – rowków, uzębień czy gwintów. W efekcie frezy przyjmują różne formaty w zależności od kształtów oraz wykorzystania. To m.in. warianty walcowe, trzpieniowe czy też frezy piłkowe, kształtowe oraz tarczowe.

Frezy do rowkowania to typ narzędzi do frezowania, które służą do obróbki prostych lub zaokrąglonych rowków i formowania połączeń czy wpustów. W większości przypadków stanowi podstawowy element wyposażenia podczas standardowych prac frezarskich.

Frez przycinający

Inny z podstawowych, które powinny stanowić fundament obsługi frezarki. Frezy przycinające zapewniają wysoką precyzję obróbki zgodnie z przygotowanym wcześniej szablonem. Konstrukcja wykonania sprawia, że narzędzie umożliwia większą dokładność pracy. Dotyczy to np. możliwości wejścia w przestrzeń o ograniczonej dostępności. Wąskie rowki czy elementy znajdujące się wewnątrz danego elementu mogą zostać poddane obrobieniu szybciej, precyzyjniej i bez ryzyka wygenerowania nadmiernych odprysków.

Frez kątowy

Narzędzie umożliwiające obrobienie krawędzi na określonym poziomie głębokości przy zachowaniu założonego kąta. W innym przypadku zastosowanie możliwości frezów kątowych pozwala na ukształtowanie powierzchni tak, by możliwe było ewentualne połączenie dwóch elementów przy idealnym dopasowaniu. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na frezowanie kątowe, te narzędzia do frezowania powinny stanowić jeden z elementów wyposażenia warsztatu.

Frez zaokrąglający

Standardowym zamówieniem składanym na usługi frezarskie jest obróbka przedmiotu tak, aby miał on krawędzie zaokrąglone – a nie ostre, co mogłoby stanowić naturalne niebezpieczeństwo. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie frezów promieniowych. Umożliwiają one zaokrąglenie obrabianego przedmiotu tak, by z jednej strony zapewnić idealną estetykę elementu, a z drugiej – być w pełni bezpieczne dla późniejszego użytkownika. Frezowanie promieniowe przekłada się nie tylko na szybkość procesu, ale i dokładność tej operacji. W przeciwieństwie do wykorzystania np. papieru ściernego, możliwe jest uzyskanie jednolitego efektu zaokrąglenia – to zdecydowana przewaga nad tym samym procesem realizowanym ręcznie.

Płytki skrawające

Po zamocowaniu stycznie płytki skrawającej do głowic frezarskich od SSB po SDN płytki sprawdzają się w przypadku trudniejszych zastosowań. Ze względu na mocną krawędź tnącą wykorzystuje się je do cięższej i bardziej wymagającej obróbki, w której niezbędne jest zastosowanie wysokich wartości posuwu. W większości przypadków płytki skrawające wykonywane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz stopów żaroodpornych i innych gatunków stali. Im większe zaawansowanie technologiczne płytki w kontekście pokrycia jej powierzchni, tym większa trwałość i ogólna niezawodność procesu obróbczego. Jeśli działanie to ma charakter przemysłowy i seryjny, jakość płytek i stopień ich wytrzymałości na obciążenia czy temperaturę odgrywa szczególne znaczenie.

Po jakie narzędzia do frezowania sięgać?

Frezowanie jest procesem, który wymaga szczególnej dbałości o narzędzia i ich prawidłowy dobór. Choć oczywiście same frezarki, jak i stosowane szablony odgrywają dużą rolę w procesie obróbczym, kluczowa z punktu widzenia jakości produktu jest precyzja i dokładność realizację. Tę gwarantują wyłącznie odpowiednie i zróżnicowane pod względem zastosowania frezy: od wariantów podstawowych po zaawansowane i bardziej szczegółowe.

W efekcie, planując frezowanie dla firm, należy kłaść szczególny nacisk na możliwość spełnienia najbardziej oryginalnych i nietypowych zadań. Ograniczanie się wyłącznie do frezowania w oparciu o podstawowe wykończenia znacząco ograniczy możliwości. W sytuacji, gdy oczekiwania odbiorców coraz intensywniej zakładają frezowanie detaliczne – w ujęciu szczegółowym i wymagającym ponadprzeciętnej dokładności wykonania – to zróżnicowane frezy powinny stanowić fundament wyposażenia centrum obróbki frezarskiej.

Autor: Sławomir Hałat